อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการนี้ เป็นอัตราค่าบริการที่มีจุดเริ่มต้นที่ “กรุงเทพมหานคร” สำหรับในจังหวัดอื่นๆ ก็จะมีเรตอัตราแตกต่างกันไป
ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามกับทางเราได้ เพราะเรามีเครือข่ายรถตู้เช่าทั่วประเทศ และสามารถประสานงานให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดได้ทุกจังหวัด

จังหวัด : กระบี่
ระยะทาง : 815 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 16,300 บาท
ไปกลับ : 24,450 บาท

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ระยะทาง : 95 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 1,900 บาท
ไปกลับ : 2,850 บาท

จังหวัด : เชียงราย
ระยะทาง : 785 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 15,700 บาท
ไปกลับ : 23,550 บาท

จังหวัด : นครปฐม
ระยะทาง : 87 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 1,740 บาท
ไปกลับ : 2,610 บาท

จังหวัด : น่าน
ระยะทาง : 670 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 13,400 บาท
ไปกลับ : 20,100 บาท

จังหวัด : พังงา
ระยะทาง : 788 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 15,760 บาท
ไปกลับ : 23,640 บาท

จังหวัด : นครสวรรค์
ระยะทาง : 240 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 4,800 บาท
ไปกลับ : 7,200 บาท

จังหวัด : ปัตตานี
ระยะทาง : 1,055 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 21,100 บาท
ไปกลับ : 31,650 บาท

จังหวัด : เพชรบูรณ์
ระยะทาง : 346 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 6,920 บาท
ไปกลับ : 10,380 บาท

จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ระยะทาง : 920 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 18,400 บาท
ไปกลับ : 18,400 บาท

จังหวัด : ยโสธร
ระยะทาง : 531 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 10,620 บาท
ไปกลับ : 15,930 บาท

จังหวัด : ราชบุรี
ระยะทาง : 120 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 2,400 บาท
ไปกลับ : 3,600 บาท

จังหวัด : เลย
ระยะทาง : 520 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 10,400 บาท
ไปกลับ : 15,600 บาท

จังหวัด : สตูล
ระยะทาง : 973 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 19,460 บาท
ไปกลับ : 29,190 บาท

จังหวัด : สระบุรี
ระยะทาง : 120 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 2,400 บาท
ไปกลับ : 3,600 บาท

จังหวัด : สุราษฏร์ธานี
ระยะทาง : 644 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 12,880 บาท
ไปกลับ : 19,320 บาท

จังหวัด : หนองบัวลำภู
ระยะทาง : 577 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 11,540 บาท
ไปกลับ : 17,310 บาท

จังหวัด : อำนาจเจริญ
ระยะทาง : 585 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 11,700 บาท
ไปกลับ : 17,550 บาท

จังหวัด : อุบลราชธานี
ระยะทาง : 590 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 11,800 บาท
ไปกลับ : 17,700 บาท

จังหวัด : กาญจนบุรี
ระยะทาง : 150 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 3,000 บาท
ไปกลับ : 4,500 บาท

จังหวัด : ขอนแก่น
ระยะทาง : 450 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 9,000 บาท
ไปกลับ : 13,500 บาท

จังหวัด : ชลบุรี
ระยะทาง : 120 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 2,400 บาท
ไปกลับ : 3,600 บาท

จังหวัด : ชัยภูมิ
ระยะทาง : 340 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 6,800 บาท
ไปกลับ : 10,200 บาท

จังหวัด : เชียงใหม่
ระยะทาง : 690 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 13,800 บาท
ไปกลับ : 20,700 บาท

จังหวัด : ตาก
ระยะทาง : 426 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 8,520 บาท
ไปกลับ : 12,780 บาท

จังหวัด : นครพนม
ระยะทาง : 740 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 14,800 บาท
ไปกลับ : 22,200 บาท

จังหวัด : บุรีรัมย์
ระยะทาง : 380 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 7,600 บาท
ไปกลับ : 11,400 บาท

จังหวัด : พิจิตร
ระยะทาง : 344 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 6,880 บาท
ไปกลับ : 10,320 บาท

จังหวัด : ภูเก็ต
ระยะทาง : 862 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 17,240 บาท
ไปกลับ : 25,860 บาท

จังหวัด : ยะลา
ระยะทาง : 1,048 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 20,960 บาท
ไปกลับ : 31,440 บาท

จังหวัด : ลพบุรี
ระยะทาง : 135 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 2,700 บาท
ไปกลับ : 6,050 บาท

จังหวัด : ศรีษะเกษ
ระยะทาง : 530 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 10,600 บาท
ไปกลับ : 15,900 บาท

จังหวัด : สมุทรสงคราม
ระยะทาง : 99 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 1,980 บาท
ไปกลับ : 2,970 บาท

จังหวัด : สิงห์บุรี
ระยะทาง : 142 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 2,840 บาท
ไปกลับ : 4,260 บาท

จังหวัด : สุรินทร์
ระยะทาง : 430 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 8,600 บาท
ไปกลับ : 12,900 บาท

จังหวัด : อยุธยา
ระยะทาง : 98 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 1,960 บาท
ไปกลับ : 2,940 บาท

จังหวัด : อุดรธานี
ระยะทาง : 590 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 11,800 บาท
ไปกลับ : 17,700 บาท

จังหวัด : ระนอง
ระยะทาง : 585 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 11,700 บาท
ไปกลับ : 17,550 บาท

จังหวัด : กาฬสินธุ์
ระยะทาง : 520 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 10,400 บาท
ไปกลับ : 15,600 บาท

จังหวัด : จันทบุรี
ระยะทาง : 250 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 5,000 บาท
ไปกลับ : 7,500 บาท

จังหวัด : ชะอำ
ระยะทาง : 185 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 3,700 บาท
ไปกลับ : 5,550 บาท

จังหวัด : ชุมพร
ระยะทาง : 463 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 9,260 บาท
ไปกลับ : 13,890 บาท

จังหวัด : ตรัง
ระยะทาง : 828 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 16,560 บาท
ไปกลับ : 27,840 บาท

จังหวัด : นครนายก
ระยะทาง : 107 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 2,140 บาท
ไปกลับ : 3,210 บาท

จังหวัด : นครราชสีมา
ระยะทาง : 250 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 5,000 บาท
ไปกลับ : 7,500 บาท

จังหวัด : ประจวบ ฯ
ระยะทาง : 281 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 5,620 บาท
ไปกลับ : 8,430 บาท

จังหวัด : พิษณุโลก
ระยะทาง : 377 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 7,540 บาท
ไปกลับ : 7,540 บาท

จังหวัด : มหาสารคาม
ระยะทาง : 475 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 9,500 บาท
ไปกลับ : 14,250 บาท

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ระยะทาง : 510 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 10,200 บาท
ไปกลับ : 15,300 บาท

จังหวัด : ลำปาง
ระยะทาง : 600 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 12,000 บาท
ไปกลับ : 18,000 บาท

จังหวัด : สกลนคร
ระยะทาง : 650 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 13,000 บาท
ไปกลับ : 19,500 บาท

จังหวัด : สมุทรสาคร
ระยะทาง : 89 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 1,780 บาท
ไปกลับ : 2,670 บาท

จังหวัด : สุโขทัย
ระยะทาง : 427 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 8,540 บาท
ไปกลับ : 12,810 บาท

สถานที่ : สุไหงโกลก
ระยะทาง : 1,206 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 20,520 บาท
ไปกลับ : 36,180 บาท

สถานที่ : อรัญประเทศ
ระยะทาง : 284 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 5,680 บาท
ไปกลับ : 7,440 บาท

จังหวัด : อุตรดิตถ์
ระยะทาง : 490 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 9,800 บาท
ไปกลับ : 14,700 บาท

จังหวัด : กำแพงเพชร
ระยะทาง : 358 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 7,160 บาท
ไปกลับ : 7,160 บาท

จังหวัด : ชัยนาท
ระยะทาง : 194 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 3,550 บาท
ไปกลับ : 5,820 บาท

จังหวัด : ตราด
ระยะทาง : 315 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 6,300 บาท
ไปกลับ : 9,450 บาท

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ระยะทาง : 780 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 15,600 บาท
ไปกลับ : 23,400 บาท

จังหวัด : ปราจีนบุรี
ระยะทาง : 136 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 2,720 บาท
ไปกลับ : 4,080 บาท

จังหวัด : เพชรบุรี
ระยะทาง : 150 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 3,000 บาท
ไปกลับ : 4,500 บาท

จังหวัด : นราธิวาส
ระยะทาง : 1,149 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 22,980 บาท
ไปกลับ : 34,470 บาท

จังหวัด : พะเยา
ระยะทาง : 690 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 13,800 บาท
ไปกลับ : 20,700 บาท

จังหวัด : แพร่
ระยะทาง : 650 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 13,000 บาท
ไปกลับ : 19,500 บาท

จังหวัด : มุกดาหาร
ระยะทาง : 642 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 12,840 บาท
ไปกลับ : 19,260 บาท

จังหวัด : ระยอง
ระยะทาง : 205 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 4,100 บาท
ไปกลับ : 6,150 บาท

จังหวัด : ลำพูน
ระยะทาง : 670 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 13,400 บาท
ไปกลับ : 20,100 บาท

จังหวัด : สงขลา
ระยะทาง : 950 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 19,000 บาท
ไปกลับ : 28,500 บาท

จังหวัด : สระแก้ว
ระยะทาง : 237 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 4,740 บาท
ไปกลับ : 7,110 บาท

จังหวัด : สุพรรณบุรี
ระยะทาง : 130 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 2,600 บาท
ไปกลับ : 3,900 บาท

จังหวัด : หนองคาย
ระยะทาง : 615 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 12,300 บาท
ไปกลับ : 18,450 บาท

จังหวัด : อ่างทอง
ระยะทาง : 116 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 2,320 บาท
ไปกลับ : 3,480 บาท

จังหวัด : อุทัยธานี
ระยะทาง : 219 กิโลเมตร
ขาไป-ขาเดียว : 4,380 บาท
ไปกลับ : 6,570 บาท